english
Црква Св. Јована у селу Беривојце
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Предметна одредница
Црква Св. Јована у селу Беривојце
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1600
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 338 од 19.6.1963.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

Манастир се налази крај Глобарничког потока, пра километара југоисточно од Косовске Каменице. У историјским изворима први пут се помиње у 16. веку. Црква посвећена Св. Јовану Крститељу зидана је каменом, у виду једнобродне грађевине са припратом, засведене полуобличастим сводом, са порталом и слепом нишом на западном зиду, односно петостраном апсидом на источном зиду. Стил фрагментарно сачуваног живописа - део сцене Страшног суда и неколико појединачних светитељских представа - указује на 16-17. век као време настанка. Манастир је у 19. веку опустео, а разрушена црква обновљена је шездесетих година 20. столећа.