english
Aрхеолошко налазиште на потесу Ордина
Основни подаци
Место
Горње Карачево
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
антика
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 130 од 8.4.1981.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Горње Карачево, на потесу Ордина, констатована су два добро очувана питоса из касноантичког или рановизантијског периода. На њиви су налажени и други покретни археолошки предмети: делови тегула и керамике. Приликом орања уочени су остаци зидова, на основу чега је могуће претпоставити да се овде налази већи објекат из античког периода.