english
Ранословенска некропола
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
800/1100
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 278 од 29.5.1970.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СР Србије бр. 3/66).

Археолошко налазиште у селу Коретину није истраживано. Само на основу обиласка терена и прикупљених остатака људских костију претпоставља се да је постојало гробље и то из ране фазе оснивања Српске средњовековне државе. Прикупљено је 6 гривни од стаклене пасте, 4 гривне од тордиране бронзане жице, 2 од стањене бронзане жице, као и две мање бронзане гривне. Уочен је и велики број комада керамичких посуда.