english
Остаци касноантичке гробнице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
антика
Ктитор
Хадум сулејман-ага Бизебан
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 329 од 25.4.1972.г. Закон о заштити споменика културе СРС (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У селу Огоште у дворишту приватне куће налази се касноантичка гробница на свод грађена од опеке. Изнад гробнице налазе се остаци просторије зидане од камена - гробна меморија квадратног облика. У близини гробнице нађена су два велика керамичка питоса који су били оштећени накнадним сахрањивањем. Свуда у дворишту уочавају се остаци гробова скелетно сахрањених покојника, оријентације запад-исток.