english
Локалитет Црквине - у оквиру ширег подручја Муниципијума ДД
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
100/400
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању локалитета Црквине за археолошко налазиште, бр. 1218 (Сл. Гласник РС бр. 32 од 7. јуна 2001.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

На потесу Црквина, на левој страни пута Сочаница - Вуча, налазе се остаци пространог грађевинског комплекса чији начин градње, површински налази античких опека, тегула и другог покретног археолошког материјала указују да је објекат подигнут у 2-4. веку. Вероватно је то била вила рустика (villa rusticae) смештена на ширем подручју Муниципиума ДД.