english
Галич, остаци античког грађевинског комплекса
Основни подаци
Место
Ибарска Слатина
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
антика
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 477 од 9.7.1955.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (сл. гласник НРС бр. 54/4).г.

Остаци античког грађевинског комплекса на месту званом Лука заузимају простор од Слатинског потока захватајући косу и доњи део Равнистанског брега, преко Сочанске реке захватајући Луке до Ибра заузимају појас између пруге и друма. На целом овом простору дизао се град чији је центар био тзв. Трајан Град