english
Остаци касноантичког насеља
Основни подаци
Место
Горња Гуштерица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
III-IV век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр.171 од 20.2.1967.г. Закон о заштити споменика,културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У ареалу села Доња Гуштерица налажени су покретни археолошки налази античког периода (3-4. век), као и фрагментована камена плоча са натписом на основу које је локалитет опредељен као царинска станица под називом Herculana. На површини од 1 ха налажени су и други покретни налази, а уочени су и остаци зидова више грађевина.