english
Потес Маскит- Код цркве, археолошко налазиште
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
100/400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 801 од 15.12.1988.г. Закон о заштити споменика кзултуре (Сл. САПК 19/77).

У селу Љубижда на потесу Маскит, 'Код цркве' налази се археолошко налазиште из 2-4. века.