english
Брдо Градиш
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
VIII век пре нове ере/IX-X век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 251 од 29.3.1968.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СР Србије бр. 3/66).

Брдо Градиш или Градеш налази се источно од реке Белог Дрима, код Швањског моста. На вишем делу брда подигнут је град оивичен обимним зидовима са кулама (9-10. век). Град је потпуно у рушевинама и није истраживан. У непосредној близини констатовани су остаци праисторијског насеља (8. век пре нове ере) које такође, није истраживано.