english
Остаци средњовековног града
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
900/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 998 од 1967. године. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Врх Градиште има облик оштрог зуба чија је јужна и источна страна веома стрма и неприступачна због високе стене. Са северне стране је природни плато са подзидом. Ту се наилази на обиље керамичких фрагмената и делова опека, а по терену се уочавају и остаци четвороугаоних и вишеугаоних зграда и остаци приступне рампе, која је из доњег нивоа подграђа водила у горњи град - цитаделу.