english
Археолошко налазиште Врановац
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
-900/600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 181 од 21.5.1984. г. Закон о заштити споменика културе ( Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Врановац се налази археолошко налазиште из касног гвозденог доба и из рановизантијског периода. Датује се у период 8-ог века пре нове ере и 6-ог века нове ере.