english
Ново Село - римски кастел – фортификација
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
300-500/1000-1500
Аутор
Дака Поповић
Сликари
Жарко МилиновНовак Радоњић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини о утврђивању својстава споменика културе, бр. 238 од 20.4.1971. године. Закон о заштити споменика културе ( Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У селу Ново Село, у засеоку Срниште, на месту званом Горњи Јоргован уочен је велики број турске и средњовековне керамике, као и комади камених плоча, трагова малтера и топљене руде. Риголовањем терена откривени су масивни зидани темељи. Откривено је и камено зидано огњиште у коме је вероватно топљена рудача. У непосредној близини локалитета је узвишење на коме се уочавају остаци темеља мање цркве. Локалитет обухвата времена из 3-4. века и 10-15. века.