english
Крушец - археолошко налазиште
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
100/600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 178 од 21.5.1984.г. Закон за заштиту споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

Археолошко налазиште из античког и рановизантијског периода. У селу Крушец налази се археолошко налазиште из античког и рановизантијског периода. Датује се у период од 2-6 века.