english
Црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1575/1600
Ктитор
Градислав Сушеница
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1409
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 239 од 16..4.1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/48).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Плитка и полукружна апсида јесте она одлика по којој се, у архитектонском погледу, драјчићка црква разликује од осталих из средачке скупине. Занимљиво је, такође, да једнобродна, полуобличасто засведена грађевина има каменом поплочан под, нижи у наосу, а подигнут у нивоу солее и олтарског простора. На јужној фасади је полукружна ниша са допојасном фреско-представом арханђела. Описана прва градитељска фаза цркве датује се на основу живописа у последњу деценију XVI века. Првобитни изглед нарушен је уклањањем западног зида и значајним продужењем наоса тридесетих година наредног столећа. Обнова је, осим градитељских измена, подразумевала и поновно осликавање, тако да новији живопис покрива или замењује готово читав старији ансамбл. О квалитету првобитних зидних слика може се данас судити тек на основу икона сачуваних на иконостасу у престоном низу и фризу који образује Деизисни чин, за које се претпоставља да су дело истог мајстора. Сигурног цртежа и племенитог колорита, ова дела указују на зрелог сликара који широким потезима дефинише форму остварујући монументалност, што недостаје осталим мајсторима који раде у истом подручју. Иконе су конзервиране 1960–1961.