english
Црква Св. Николе у селу Мушниково
Документација
Архитектура
Сликарство
Остало


Основни подаци
Предметна одредница
Црква Св. Николе у селу Мушниково
Место
Општина
Период
Период градње
1550/1600
Ктитор
племе Ѕрбљаци
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1405
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 507 од 20.12.1956. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

На сеоском гробљу налази се стара црква коју величином знатно надмашује касније дозидана припрата, шира и виша од црквице на чију се западну фасаду ослања. Првобитни храм је једнобродан, неподељеног простора, засведен полуобличастим сводом, са три нише полукружног пресека у олтарском делу. Бочне нише изведене су у маси зида, док је олтарска споља тространа. Црква је зидана притесаним каменом, фасада оживљених по једном нишом. Три узана и висока прозора постоје на јужном зиду, а кроз један са истока светлост пада на часну трпезу. Поменик, исписан уз нишу проскомидије, не помаже ближем датовању, па се по стилским обележјима сачуваног живописа временом настанка храма сматра друга половина XVI века. Уобичајени програм, у којем долази до сажимања циклуса Великих празника и Христових страдања, такође је карактеристика тога времена, док у иконографском погледу пажњу најпре привлачи представа светог Саве Српског, особена због капе украшене крстовима. У стилском погледу, фреске ове цркве осетно заостају за остварењима непознате групе која је осликала оближњи храм Светих апостола.

 

Литература. Пајкић П. (1958). Цркве Средачке жупе из турског периода. Гласник Музеја Косова и Метохије, III (Приштина 1958), 68-78; Шупут М. (1991). Споменици српског црквеног градитељства ХVI-ХVII век. Београд, 167-168.