english
Потес Илијина глава
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
100/600
Сликар
Јожеф Пешки
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 184 од 22.5.1984.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

Некропола на падинама брда Илијина глава истраживана је 1984. године. Откривен је 21 гроб. Највећи број био је спаљених покојника, чији су остаци полагани у плитке правоугаоне јаме. Некропола је била оштећена накнадним укопавањем средњовековних гробова од 13-14. века.