english
Црква Св. Ђорђа и Руновића у Призрену
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Црква Св. Ђорђа и Руновића у Призрену
Место
Општина
Период
Период градње
15. век/15th century
Категорија
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 956 од 31.12.1964. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

Ова црквена грађевина, малих димензија и складних пропорција, смештена у дворишту Саборне цркве, настала је у 15 веку као ктиторијабраће Руновић. Изведена је у камену. Често је служила као скривница за вредне иконе и књиге из цркава које су, пред најездом ислама, рушене или претваране у џамије.