english
Црква Св. Николе у месту Штрпце
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Предметна одредница
Црква Св. Николе у месту Штрпце
Место
Општина
Период
Период градње
1576/1577
Сликар
Дима
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1423
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 90 од 7.2.1967.г. Закон о заштити споменика културе (сл. гласник СРС бр. 3/66).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Према препису данас уништеног ктиторског натписа, познатоје да је 1576/7. прилозима многобројних мештана сазидана и живописана црква Светог Николе. Старо село, поменуто у турском дефтеру 1455. са 65 кућа, тек тада је било добило храм од трајног материјала. Од њега је, после обнове у XIX веку, остао само део апсиде и северног зида, који показују брижљиво зидање тесаним каменом и споља петострани облик олтарске апсиде. Декоративност грађења исказана је прислањањем колонета уз спој страна. О знатном квалитету првобитног живописа сведоче тек једна фигура ђакона у северном делу олтара и неколико фрагмената из зоне сокла. У великој обнови срушен је западни зид да би се црква продужила, а остали зидови су знатно надвишени и пресведени. Црква је тада добила и звоник. Сва је прилика да је зограф Јевгеније из Галичника – који је 1888. радио иконостас за нову, Богородичину цркву у Готовуши – извео иконе и за обновљени штрбачки храм.

 

Литература. 1) Пајкић П. (1968 – 1971). Цркве у Сиринићкој жупи. Старине Косова и Метохије, IV-V (Приштина 1968-71), 351-356; 2) Тодић Б. (1995). Сиринићке цркве и њихове фреске. Приштина, 29-39.