english
Црква Св. Николе у селу Средска
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Предметна одредница
Црква Св. Николе у селу Средска
Место
Општина
Период
Период градње
1500/1600
Категорија
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 515 од 17.8.1977.г. Основни закон о заштити споменика културе (Сл. лист СФРЈ бр. 12/65 ) са наведеним премедбама о правним одредбама престанка коришћења овог закона.
Фреске