english
Остаци старог града Велетина
Основни подаци
Место
Велетин - Шашковац
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
римско доба/средњи век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 694 од 1.10.1966. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 51/59).

Остаци старог града Велетина налазе се у близини манастира Грачаница. Претпоставља се да је град основан у античко доба, али да је живот у њему био најинтензивнији у време византијске владавине овим крајевима. Разумљиво, град је постојао и током средњег века, када је служио као центар веома богате рударске области. О томе сведоче остаци керамике, опека, напуштених рударских јама и зидина. На појединим местима бедеми су сачувани до висине од 3м. Мања археолошка истраживања обављена су 1987. године. Уочени су остаци 4-3 века п.н.е., као и остаци 10-11 века.