english
Словенска некропола
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
X-XI век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 299 од 17.4.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3766).

Некропола у Матичану је истражена и откривено је 112 гробова из 10-11. века. Покојници су полагани у једноставне гробне раке укопане у земљу. Уз већи број покојника откривени су прилози, углавном накит. Најбројније је прстење, потом наушнице, огрлице и наруквице од стаклене пасте и бронзе. Има накита од сребра и са позлатом, вероватно под утицајем близине рудника из којих се добијало сребро.