english
Остаци цркве Св. Варваре (Св. Димитрија) у селу Кметовце
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Остаци цркве Св. Варваре (Св. Димитрија) у селу Кметовце
Место
Општина
Период
Период градње
1375/1400
Сликар
Илиа Лончаревић
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1375
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе - Приштина, канцеларија у Лепосавићу
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини о утврђивању својстава споменика културе, бр. 369 од 12. 7. 1963. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Недалеко од Гњилана, 1 km југоисточно од села Кметовце, налазе се рушевине цркве некадашњег манастира Св. Димитрија, касније познатије посвете св. Варвари. Писани извори не говоре о овом култном месту, док усмена традиција повезује настанак манастира са временом цара Душана. Сачувани остаци цркве указују на прелазни тип грађевине између развијеног и сажетог уписаног крста, одакле и произилазе сличности са храмом Св. Николе у манастиру Св. арханђела код Призрена. Једнобродна, засведена грађевина са куполом над централним травејем, на западној страни је била ослоњена на зид између припрате и наоса, док је на источној страни почивала на два ступца. Од олтарског простора се сачувала споља тространа апсида као и ниша која је обележавала проскомидију. Црква је зидана каменом са скромном употребом опеке. У североисточном углу храма видљиви су остаци некадашње фреско-декорације: фрагменти орнамента и попрсја светитеља на црвеној позадини. Стилска обележја сликарства и архитектуре упућују на закључак да се ради о властеоској задужбини, највероватније из шесте деценије XIV века. Црква је делимично страдала после Косовске битке, а коначно порушена у XVIII веку. Конзерваторски радови су изведени између 1966. и 1968. Непознато је садашње стање споменика.

 

Литература. 1) Кораћ В. (1963). Црква св. Варваре (св. Димитрија) у селу Кметовци код Гњилана, Старине Косова и Метохије, 5 (Приштина 1963) 91-97; 2) Ивановић М. (1987). Црквени споменици XIII-ХХ века. Задужбине Косова. Призрен-Београд, 458-459.