english
Потес Гранчарица
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
200/600
Сликар
Лехоцхог
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини , бр. 118 од 27.3.1980.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК 19/77 ).

На две приватне парцеле, као и на сеоској утрини, на површини око 3-4 ха, уочавају се трагови бедема и зидова мањих грађевина насталих у римском и рановизантијском периоду (2-6. век). На површини се налазе бројни делови керамичких посуда које се датују од почетка римске владавина на овом простору до краја византијског периода.