english
Остаци римске некрополе
Основни подаци
Место
Горњи Обилић
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
римско доба
Ктитор
Гази Мехмед-паша
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 345 од 8.5.1972. Закон о заштити споменика културе СРС (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У селу Горњи Обилић на месту званом Гурине – камењар, налазе се остаци римске надгробне стеле од белог ситнозрног мермера. Очуван је орнамент кантароса са виновом лозом док је натписно поље оштећено. Око стеле виде се остаци зидова, вероватно гробница. У непосредној околини уочавају се бројни остаци римске опеке.