english
Потес "Тума-Камена"
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
римско доба/VI-VIII век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 431 од 14.10.1980.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК 19/77)

На делу потеса Тума-Камен у селу Заскок, на више приватних парцела налазе се остаци некрополе која је била употребљавана у континуитету од касноримског периода, као и у периоду од 8-16 века. У непосредној близини некрополе налази се и остаци веће грађевине, вероватно сакралног карактера. На некрополи је откривено 65 средњовековних гробова, два касноантичка, као и остаци две грађевине.