english
Манастир Велуће
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Предметна одредница
Манастир Велуће
Место
Општина
Период
Период градње
1377/1378
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 175
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
23
Датум уписа у локални регистар
09.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1344/48 од 17.08.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.
УДК
726.7(497.11) 271.222(497.11)-523.6

Богородичину цркву манастира Велућа подигла је и украсила фрескама једна, у историји непозната, властеоска породица представљена у ктиторској композицији у наосу и припрати храма. Датовање у 1377/1378. изводи се на основу сличности велућке цркве с архитектуром и декоративном скулптуром Лазарице. Црква у Велућу је споменик моравске архитектуре – има облик сажетог триконхоса са споља петостраним, а изнутра полукружним апсидама, куполу и припрату. Зидана је каменом пешчаром и опеком, са наглашеним спојницама малтера. Фасаде су рашчлањене хоризонталним кордонским венцима и вертикалним стубићима, а архитектонски отвори украшени пластичном декорацијом у облику преплета двочлане траке и зооморфним мотивима. Пре 1389. црква је осликана фрескама које се стилски потпуно разликују од савременог моравског сликарства. Ликови су сликани плошно, без истицања волумена, а фигуре сведене на декоративне, наивно цртане зидне слике. У олтару су евхаристичке композиције, у наосу циклуси Великих празника, Страдања Христових, две сцене из Богородичиног живота и појединачне фигуре светитеља, док је у припрати насликан Страшни суд. У време кнеза Милоша обновљене су и споља осликане горње зоне храма. Конзервација архитектуре и сликарства завршена је 1973. године а санација крова и археолошка истраживања 2006. године.