english
Манастир Свете Тројице у Горњој Каменици
Документација
Архитектура
Покретна културна добра


Основни подаци
Предметна одредница
Манастир Горња Каменица
Место
Горња Каменица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1457
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 216
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
14
Датум уписа у локални регистар
19.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 440/48 од 24.03.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83
УДК
726.7(497.11) 271.222(497.11)-523.6

Двадесетак километара југозападно од Књажевца, на десној обали Трговишког Тимока, у атару села Горње Каменице налази се манастир са црквом посвећеном светој Тројици. Клесани натпис, настао као позни препис уништеног фреско-натписа, помиње је као задужбину деспота Лазара Бранковића, најмлађег сина деспота Ђурђа, и наводи 1457. као годину њеног настанка. Како црква има облик сажетог триконхоса са куполом, у литератури је дуго сматрана једним од последњих изданака моравске градитељске скупине. Но, неправилни облици, скромо рустично зидање и карактеристични склоп певница са куполном партијом, указују да је црква подигнута почетком XVII века као једна од многобројних у овој области које архитектонским концептом покушавају да понове погановски храм, који им је служио као узор. Фрагменти живописа сачувани су у куполи и олтарском простору као и на првобитној западној фасади цркве. У иконографском и стилском погледу, фреске припадају просечним остварењима прве половине XVII века. Тек по живописању дозидана је припрата, засведена полукалотом која је на западној страни ослоњена на пар тромпи. Остаци фресака у припрати данас су сведени на зоне сокла и стојећих фигура и свакако припадају уметности средине XVII века. Конзерваторским радовима на архитектури 1950, 1968. и 1970–1971. уклоњен је познији егзонартекс, чиме је цркви враћен облик који је имала средином XVII века.