english
Локалитет Градиште
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
100-1400
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 199/55 од 23. априла 1955. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

На локалитету Градиште налазе се остаци утврђења из римског, византијског и средњовековног периода, 2-14. век, видљиви по конфигурацији терена. Око утврђења јасније се уочавају остаци грађевина и то на потесима Велико и Мало Појатиште, Страшни суд и Селиште. Заједно са пећинским светилиштем изнад гробљанске цркве Св.Николе локалитет је део великог комплекса које је у непосредној вези са многобројним остацима античког и раносредњовековног рударства у долини Летнице.