english
Латинска црква
Основни подаци
Предметна одредница
Латинска црква
Место
Горњи Матејевац
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
преднемањићка епоха
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 228
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
51
Датум уписа у локални регистар
22.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр. 963/3 од 21.10.1963. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83
УДК
726.7(497.11)

Посвећена светој Тројици, црква у Горњем Матејевцу код Ниша једна је од малобројних сачуваних грађевина преднемањићке епохе. Невеликих размера, једнобродна, са споља и изнутра полукружном олтарском апсидом, црква има облик сажете варијанте уписаног крста са куполом. Парови пиластара деле унутрашњост на три неједнака травеја. Бочни травеји су полуобличасто засведени, док се над средњим уздиже купола. У основи правоугаони облик овог травеја условио је споља шестострано постоље куполе и плитке пандантифе. Купола има осмострани тамбур, спојевима страница постављен у правцу исток–запад, са четири прозора. Нише у северном зиду преузимају функцију проскомидије. Декоративна обрада фасада огледа се како у оживљавању двостепеним слепим нишама тако и у начину коришћења градива (ћелијасто зидање, насатично и на зуб постављена опека). Трагова зидног сликарства нема. Како су у XVI веку Дубровчани користили цркву као своју богомољу, то би највероватније из тог времена потицали у темељима сачувани остаци припрате, као што и своје популарно име црква данас дугује њима. На основу остатака грађевине и резултата археолошких радова изведених 1969, конзерваторско-рестаураторским радовима у периоду 1968–1974. архитектури цркве враћен је првобитни облик.