english
Београдска тврђава
Основни подаци
Место
Београд Калемегдан 14
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
као фортификациона целина формирана у временском раздобљу од I до XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 3
Датум уписа у централни регистар
15.06.1981.
Редни број у локалном регистру
3
Датум уписа у локални регистар
13.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.290/4 од 31.05.1965. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Београдска тврђава се налази на повољном геостратешком положају, на брегу изнад ушћа Саве у Дунав. Крајем I века на овом месту формиран је логор легије IV Flavia који се, знатно смањен, обнавља у време цара Јустинијана. На подручје Сингидунума Словени продиру почетком VII века, али се име Београд први пут помиње у историјским документима 878. године. Присуство византијске војне посаде у XI и XII веку и изградња новог утврђења снажно утичу на његов развој, док се опадање стратешког значаја под угарском влашћу у XIII веку одражава и на опадање града у целини. Велики успон Београд доживљава почетком XV века када, у доба деспота Стефана Лазаревића, постаје главни град Србије. Реконструкцијом старих и изградњом нових утврђења формирана је развијена средњовековна тврђава са унутрашњим утврђењем у северозападном делу Горњег града, источним и западним подграђем, пространим Доњим градом и пристаништима на Сави и Дунаву. Велике промене настају у време аустријске окупације 1717–1739. изградњом бастионих артиљеријских фортификација које су после аустријског пораза 1739. порушене. Нове бастионе трасе, чија је изградња започела 1740, представљале су само поједностављену обнову порушених. Београдска тврђава археолошки се истражује од 1936, док се конзерваторски радови обављају од педесетих година.