english
Део римског Лимеса,Трајанова табла и део пута
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прелаз I - II век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 609
Датум уписа у централни регистар
27.12.1984.
Редни број у локалном регистру
35
Датум уписа у локални регистар
15.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.2010/49 од 22.11.1949. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Трајанова табла је уклесана у стену у ђердапској Доњој клисури, 2,5 km узводно од Текије. Натпис је у пољу облика tabula ansata, коју држе два крилата генија. Испод натписа је фигура која клечи, вероватно Данубиус, а изнад надстрешница са касетираном таваницом. Касете су украшене розетама и представама орла са раширеним крилима, док је са стране рељефни приказ два делфина. На основу натписа на Табли обично се сматра да је део ђердапског пута у Доњој клисури изградио Трајан у оквиру припрема за рат против Дачана, односно да је 100. године завршена та последња, најтежа деоница. Ипак се са сигурношћу не може утврдити да ли је Трајан изградио или само обновио пут у Доњој клисури, чији су остаци регистровани на више места: код Пецке Баре, код Хајдучке Воденице непосредно уз Трајанову таблу и нешто низводно од овог места. На овом делу тежиште пута је на конзолама, јер је траса усечена у стену била недовољна за потребну ширину. На појединим местима примењивано је двоструко укљештавање конзола у литицу. Изградња пута, који је целом својом трасом ишао непосредно уз Дунав, била је условљена потребама брже и несметане пловидбе. Табла је, заједно са делом пута, 1969. исечена и по вертикали премештена на виши ниво да би се заштитила од подизања нивоа Дунава до кога је дошло после изградње хидроелектране Ђердап I.