english
Остаци средњовековног града Рас
Основни подаци
Место
Бубреговићи
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
прва половина XII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 534
Датум уписа у централни регистар
28.6.1983
Редни број у локалном регистру
155
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 140/47 од ?.08.1947. год; Допунско решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр.746/21 од 11.11.1971. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Средњовековни град Рас налази се 11 km западно од Новог Пазара, крај ушћа Себечевске реке у Рашку на брду званом Градина. Бедеми утврђења имају неправилну издужену основу, дужине 180 m и ширине 20–60 m. Зидани су од ломљеног камена и кречног малтера, дебљине од 1,60 до 2,10 m и висине до 7 m (на приступачним деловима). Бедеми су имали шетну стазу са зупцима. Главна кула, полукружне основе,била је на југу на најприступачнијем делу утврђења. Главна градска капија је постављена у оквиру западног бедема и брањена са две куле неједнаких димензија. По налазима византијског новца град је могао настати у време владавине Јована II Комнина (1118–1143). У првој половини XII века постао је главно упориште српске државе и од тада настаје потреба за изградњом нових објеката као и за ојачањем утврђења. Зазидана је западна капија и отворена нова поред главне куле. Све куле су ојачане. У северном делу града изграђене су две нове простране грађевине, највероватније као резиденцијални блок. Уз ове просторије била је дозидана полукружна кула. У овом делу града дозидана је још једна грађевина квадратне основе (5,60x5,80 m) са укупаним подрумским простором. Остали објекти су грађени од дрвета, најчешће правоугаоних основа. После систематских археолошких ископавања извршена је конзервација целог утврђења.