english
Манастир Љубостиња
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1388-1389
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 183
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
35
Датум уписа у локални регистар
15.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.2276/48 од 22.12.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Кнегиња Милица подигла је манастир са црквом Успења Богородице вероватно пред Косовску битку. Током турске окупације Љубостиња је била једно од средишта левачког краја. Више пута је обнављана: у XVII веку архитектура, крајем XVIII века живопис, а 1851. додатно је измењен првобитни изглед грађевине. Основа је у облику развијеног триконхоса са куполом. Припрата је квадратне основе, надвишена слепом калотом. Фасаде су биле бојене, тако да подражавају наизменично смењивање редова камена и опеке, и богато су украшене каменим розетама, преплетном орнаментиком на украсним архиволтама, оквирима прозора и врата, типичном декорацијом моравске школе. Градитељ Љубостиње, Раде Боровић, уклесао је своје име на улазном порталу што изузетно редак случај у средњовековном градитељству. Првобитно сликарство које је наручила кнегиња Милица, сачувано је у тамбуру кубета из око 1389, а касније је настављено, највероватније око 1415, што се може закључити на основу изгледа ктиторских и владарских портрета. Зограф и јеромонах Макарије који је радио у манастиру Зрзе, потписао се на грчком као аутор млађег слоја љубостињског живописа. Старији конак на западној страни је монументална грађевина из времена кнеза Милоша. Конзерваторско-рестаураторски радови су обављани на архитектури и живопису од краја шездесетих до осамдесетих година.