english
Медиана, локалитет Брзи Брод
Основни подаци
Место
Ниш Булевар Вељка Влаховића бб
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
почетак IV века
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 22
Датум уписа у централни регистар
19.12.1981.
Редни број у локалном регистру
3
Датум уписа у локални регистар
28.9.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.220/49 од 09.02.1949. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79

Археолошко налазиште Медијана је предграђе античког Наиса. Налазила се недалеко од реке, у близини термалних извора, а простирала на површини од преко 40 ha. Медиjана је изграђена почетком IV века, у време Константина Великог, као резиденција у којој су боравили римски цареви приликом посета Наису. Археолошка истраживања, спроведена у овом веку, сведоче о величини и раскоши резиденције на Медијани. Централни простор заузимала је вила са епистилом која је захватала површину од 6000 m2, а укључивала је терме на западној и мањи нимфеј на источној страни. Западно од виле налазила се житница правоугаоне основе, димензија 91x27 m, док је јужно, на оближњем узвишењу, био саграђен водоторањ. Луксузне грађевине од чврстог материјала са стубовима, декорисане мозаицима и фрескама, концентрисане су око виле са перистилом. То су: вила са конхама, вила са оградним зидом и вила са централним коридором. Привредни објекти смештени су од житнице на запад, према граду Наису. На југозападној периферији Медијане било је мање сеоско насеље са уређеним комуникацијама. Пред крај IV века Медијана је тешко страдала у пожару, а потпуно је уништена у време Хунске најезде 441. Археолошка ископавања и конзерваторски радови трају, са прекидима, од шездесетих година ХХ века до сада.