english
Понтес
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
103-105. год.
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 44
Датум уписа у централни регистар
20.12.1983.
Датум уписа у локални регистар
15.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Остаци Трајановог моста и каструма Понтес налазе се код села Костол, 5 km низводно од Кладова. Мост, подигнут између 103. и 105, дело је сиријског архитекте Аполодора из Дамаска. Са десне, српске стране реке, налазе се остаци четири зидана ступца, некада лучно повезаних, док је део преко речног корита био премошћен дрвеном решеткастом конструкцијом која се ослањала на зидане ступце. Истовремено са мостом, у функцији његове одбране, подигнута су војна утврђења Понтес на десној и Дробета на левој обали Дунава. Понтес, приближно квадратне основе, задржао је функцију одбране овог дела лимеса све до VI века. Поред основних пунктова каструма – бедема, кула и капија – археолошким истраживањима утврђен је план и распоред објеката унутар бедема и констатовано да почетком IV века, са променама у римској војсци, долази до стварања новог концепта унутрашњости Понтеса. У античком утврђењу као и на простору изван њега формирана су средњовековна насеља и некрополе са слојевима IX–X, XI–XII и XIV века. Заштитна археолошка ископавања и конзерваторски радови започели су 1979. године у оквиру пројекта Ђердап II. У циљу заштите од повећаног водостаја Дунава остаци приступних делова Трајановог моста заштићени су загатом. Подводна археолошка истраживања остатака моста започела су 2003. године.