english
Краку Лу Јордан
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
крај III века
Категорија
Редни број у централном регистру
АН
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Налази се на ушћу реке Бродице у Пек, код Кучева. Представља најпотпуније истражени металуршки центар у источној Србији. Лоциран је на једном брежуљку, на његовој јужној падини, где је под нагибом постављен металуршки погон са унутрашњим распоредом, а намена му је била прерада руде бакра и гвожђа. Ради се о утврђеном објекту који са источне стране има бедем ширине 2 m, за разлику од северне стране, која је изузетно стрма и неприступачна, где је бедем нешто ужи. На доњем делу налазила се капија. На северозападној страни откривена је унутрашња кула која је имала и функцију једне од металуршких просторија. Падина на којој се налази објекат подељена је уздужним зидовима на више хоризоната. Досадашњим радовима откривено је више металуршких просторија са пећима, просторија за припремање жара као и них других просторија за животне потребе металурга и рудара. Од покретног археолошког материјала пронађене су алатке, рударске лампе, велики судови за жарење руде, жрвњеви и друго. Центар је прецизно датован у крај III века на основу пронађеног Диоклецијановог новчића. Овај металуршки комплекс разорен је у великом пожару крајем IV века. Археолошка ископавања започета су у 1971. и уз мање прекиде трајала су до 1987.