english
Сирмијум
Основни подаци
Место
Сремска Митровица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
I век
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 106
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.2189/48 од 09.12.1948. год; Решења Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ бр.606 од 12.12.1960. год, бр.541 од 11.10.1960. год, 540 од 07.09.1960. год, бр.672 од 04.09.1957. год, бр.607 од 12.10.1960; Решења Покрајинског завод за заштиту споменика културе у Новом Саду бр.669/64 од 14.05.1965. год, бр.425 од 22.11.1960. год, бр.28 од 17.01.1962. год, бр.500 од 06.12.1960. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

Остаци античког града Sirmiuma налазе се испод данашње Сремске Митровице. Град је од I до VI века н. е. значајан административни центар провинције Pannonia Secunda, повремена царска резиденција и епископско седиште у ранохришћанском периоду. Ранг колоније добио је у време царева Флавијевске династије. Од II века у изворима се помињу цареви који су се у Сирмијуму задржавали у пролазу или због ратова. У периоду од III до V века овде се налазило седиште управника провинције Pannonia Secunda и повремено седиште префектуре Илирик. Крајем IV века у област Сирмијума продиру варвари: Готи, Хуни, Гепиди, а после аварског напада становништво је расељено и град је страдао у пожару. Прва мања ископавања изведена су крајем XIX века, а систематска истраживања и упоредна конзервација почели су од 1957. и у континуитету трају до данас. До сада је регистровано и истражено 85 локалитета. Антички град је био простран, окружен бедемима и рововима унутар којих су утврђени: царска палата, хиподром, терме, хореум, трговачки и занатски центар, некропола и други објекти са многобројним покретним налазима, каменом пластиком, епиграфским споменицима и саркофазима. Остаци villae urbanae, део horreum-а и остаци храма Св. Димитрија конзервирани су као саставни делови савремених грађевина.