english
Манастир Руденица
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Предметна одредница
Манастир Руденица
Место
Општина
Период
Период градње
почетак XV века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 176
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
24
Датум уписа у локални регистар
09.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1345/48 од 17.08.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Манастир Руденица с црквом Св. Илије налази се недалеко од Александровца, на путу за Стопању. Заслугом ктитора Вукашина и његове жене Вукосаве храм је изграђен на самом прелазу из XIV у XV век, а осликан између 1402. и 1405. По архитектонско-просторном склопу, конструктивним решењима и каменој декоративној пластици Руденица припада споменицима моравског градитељства. Има основу у облику сажетог триконхоса, апсиде споља петостране а изнутра полукружне, куполу ослоњену на пиластре и припрату покривену ниском калотом. Фасаде су хоризонталним кордонским венцем подељене на две зоне. Горња је украшена розетама, док су у првој зони прозорски отвори у облику бифора. На омалтерисаним фасадама фреско-техником је опонашан ћелијасти начин зидања. Сликарство је сачувано само у доњим зонама, јер је црква била у рушевинама све до 1936, када је обновљена. Сликар Теодор потписао се испод представе мртвог Христа у ниши проскомидије. Оставио је сликарство уситњених облика с лирским сензибилитетом, изведено иконописачком префињеношћу. У првој зони су стојеће фигуре светитеља, а изнад њих попрсја без медаљона. Преостале су неке композиције из циклуса Великих празника и Страдања Христовог. Уз портрете ктитора насликан је актуелни владар, деспот Стефан Лазаревић, и његов брат Вук. Конзервација фресака изведена је 1971. а архитектуре 1996.