english
Манастир Светог Јована Богослова, Поганово
Документација
Архитектура
Сликарство
Покретна културна добра


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
крајем XIV века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 222
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
34
Датум уписа у локални регистар
10.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 1616/49 од 21.09.1949. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Текст приредила: Маја Новаковић

Непознати бугарски властелин је у првој четвртини XIV века изградио и осликао фрескама Богородичину цркву у Доњој Каменици код Књажевца. Храм је малих димензија, али веома занимљиве архитектуре чијим се складним пропорцијама ствара утисак монументалности. Основа је у облику неправилног крста. Црква има куполу и спратну припрату над којим су две мање куле-звоници. Испред припрате првобитно је био изграђен и дрвени спратни трем, који се види само на фрескама модела храма на ктиторским портретима у наосу и на спрату припрате. Зидно сликарство сложеног иконографског програма носи одлике палеолошког стила. У олтару су композиције Богородице с Христом и анђелима и Поклоњене архијереја. Фреско-иконе у првој зони наоса постављене су поред стојећих фигура светитеља и портрета ктитора, док су у вишим зонама сцене из циклуса Великих празника и Страдања Христовог. У приземљу припрате су слике светих ратника-коњаника који јашу загрљени, владарски портрети и Богородичин циклус. Циклуси св. Петке, св. Николе и портрет ктитора са породицом илустровани су на спрату и кулама припрате. Конзервација архитектуре и сликарства завршена је 1958.