english
Тврђава Фетислам
Документација
Архитектура


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVI век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 284
Датум уписа у централни регистар
23.12.1982.
Редни број у локалном регистру
54
Датум уписа у локални регистар
16.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр. 1767/i од 27.10.1964. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Тврђава Фетислам налази се на самој обали Дунава западно од Кладова. Састоји се од Малог и Великог утврђења. Мало утврђење, које чине горњи и приобални простор, подигнуто је 1524. као полазиште за турско освајање градова Северина и Ердеља. Горњи простор је правоугаоног облика, са кружним кулама на угловима. Бедеми имају троугаона и правоугаона ојачања која у нивоу шетне стазе, оивичене зупцима, формирају платформе. Приобални простор, правоугаоног облика са троугаоним ојачањима и две четвороугаоне куле са дунавске стране надовезују се на горњи простор и развијају у правцу Дунава. Скривени пут, ширине 7–10 m, затворен је спољним одбрамбеним зидом – ескарпом. У Мало утврђење се улазило на три места преко рова ширине око 5,5 m. Ров има контраескарпу од опеке. Велико утврђење, подигнуто између 1717. и 1739, имало је шест камених бастиона и палисадне бедеме. Замена палисада зиданим бедемима извршена је тек 1818. Око утврђења се пружа ров ширине од 13 до 30 m који се завршава зидом-контраескарпом од ломљеног камена. Главна, Варош-капија у јужном бедему, Ороспи-капија у југозападном бедему и Дунавска капија на североисточној страни и данас су добро очуване. Фетисламска утврђења су била у употреби до 1867, када су их Турци предали Србима. Истраживачки и конзерваторски радови вршени су у периодима од 1973–1977 и 1981–1984. године.