english
Црква св. Богородице, Доња Каменица
Документација
Архитектура
Сликарство


Основни подаци
Место
Доња Каменица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
прва четвртина XIV века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 217
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
15
Датум уписа у локални регистар
18.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 444/48 од 25.03.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.
Архитектура