english
Манастир Наупара
Документација
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Манастир Наупара
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 187
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
40
Датум уписа у локални регистар
17.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.450/49 од 18.03.1949. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

На десној обали реке Расине, у селу Наупари код Крушевца, налази се истоимени манастир са црквом посвећеном Богородици. Изграђена у осмој деценији XIV века као придворна властеоска црква, у повељи кнеза Лазара монаху Доротеју помиње се 1382. као метох манастира Дренче. Наупара је споменик моравске градитељске школе, са основом у облику сажетог триконхоса, куполом над централним простором и припратом над којом је кула-звоник. Фасаде су биле украшене не само скулптуралном већ и сликаном декорацијом. Пластична декорација је распоређена у највишој зони храма, а лепотом и монументалношћу издваја се розета на западној фасади. У току истраживачких радова у цркви откривена су 1992. два слоја фрагмената зидног сликарства, који су датовани у крај XIV и почетак XV века. Иконографски програм сагледљив је само делимично. У куполи су били представљени пророци, јеванђелисти и Христос Пантократор; у поткуполном простору, на сводовима и у полукалотама бочних апсида распоређене су слике Великих празника; у првој зони јужне певнице насликани су свети ратници. У југоисточном углу припрате виде се делови ктиторске композиције, а у линети над улазом у наос је допојасна представа Богородице са Христом. Истраживање и конзервација архитектуре и сликарства завршени су 1995.