english
Пиротски град
Документација
Архитектура


Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 226
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
45
Датум уписа у локални регистар
10.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 115/53 од 16.02.1953. год; Решење Завода за заштиту споменика културе Ниш бр.20 од 14.05.1968. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Пиротски град је зидано војно утврђење подигнуто уз десну обалу Бистрице, на издвојеној стени код узвишења Сарлах. Чине га три спојене целине: Горњи, Средњи и Доњи град. Горњи град је подигнут током последњих деценија XIV века, у време кнеза Лазара, а Средњи у периоду владавине деспота Стефана Лазаревића. Горњи град је издуженог полигоналног облика у правцу запад–исток, димензија 50x35 m. Према странама света постављене су правоугаоне куле, а у оквиру северног бедема, на врху стене подигнут је донжон. Лица бедема и кула су од ломљеног притесаног камена са уметнутим уломцима античких опека. Средњи град има елипсоидни облик, димензија 70x60 m, и степенасто се спушта на подножје издвојене стене, јужно, источно и северно уз Горњи град, али без грађевинске везе са њим. Бедеми Средњег града изграђени су од ломљеног камена у неправилном слогу, са језгром од трапанца. Доњи град, димензија 180x130 m, изграђен је у равници, као неправилни правоугаоник у правцу југозапад–североисток. Имао је три капије: Нишку, Стамбол и Књажевачку, а неопходна одбрана ојачана је зиданим воденим каналом, ширине 5–6 m. У Нишкој капији Доњег града пронађена је мермерна плоча са натписом: „Војни командант Рахим-паша обнови овај град 1804”. Археолошка ископавања и конзерваторско–рестаураторски радови вршени су у периоду 1970–1986.