english
Равна - Timacum Minus
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
I век
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 37
Датум уписа у централни регистар
20.12.1983.
Датум уписа у локални регистар
16.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Одлука СО Књажевац бр. 63-1/79-05 од 15.11.1979. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Антички Timacum Minus лежи на левој обали Белог Тимока, североисточно од данашњег села Равна, на римском путу Naissus–Ratiaria. Утврђење правоугаоне основе (110x138,5 m) настало је у I веку. Помиње се 78. година као седиште једне римске јединице – кохорте I Thracum Syriaca, која је пребачена у Мезију. Обновом и доградњом, током III–IV века, утврђење добија куле у чије су зидове уграђени споменици са оближње некрополе из ранијег периода. Последња обнова утврђења је из доба цара Јустинијана. Равна је тада била део унутрашњег лимеса заштите царства од провале варвара. Карактеристично је да зидови појединих кула формирају троугао или петоугао са шиљастим завршетком на спољној страни. Оваква ојачања добијају и друга утврђења из тог периода, или само поједине куле на местима где се очекује најжешћи напад непријатеља. Изван утврђења откривене су две грађевине: терме, североисточно и једна цивилна грађевина са хипокаустом, југозападно. У средњем веку је на овом простору била велика некропола. Археолошка ископавања и конзерваторски радови су у току.