english
Црква св. Мине у Штави
Документација
Архитектура
Сликарство
Покретна културна добра
Остало
Архитектура
Сликарство
Остало
Архитектура


Основни подаци
Предметна одредница
Црква св. Мине у Штави
Место
Општина
Период
Период градње
17. век/17th century
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 220
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
25
Датум уписа у локални регистар
18.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.424/49 од 15.03.1949. год; Решење Завод за заштиту споменика културе Ниш бр.27 од 10.07.1968. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83
Библиографија о цркви Св. Мине у Штави