english
Локалитет Католичка црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
200/400
Основ за упис у регистар
Решење Покарјинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 252 од 29.3.1968.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

На узвишењу у селу Рачи, на левој обали речице Рачице, налазе се остаци бедема римског утврђења из 3-4. века. По површини уочава се велики број покретног археолошког материјала, од чега је највише комада керамичких посуда. Такође, по површини на околним њивама уочавају се бројни комади покретног археолошког материјала, што указује да је у питању веће римско насеље са утврђењем.