english
Римска некропола
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
крај II или почетак III века
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 35
Датум уписа у централни регистар
27.06.1983.
Редни број у локалном регистру
11
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Пријепоље бр. 633-6/82 од 24.11.1982. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Античка некропола се налази на локалитету Дворине, на ушћу Сељашнице у Лим. Систематским археолошким истраживањима, вршеним између 1977. и 1985, откривено је преко две стотине гробова. Поред плитких гробних јама са сиромашним прилозима, или сасвим без њих, које су припадале економски неразвијеном делу становништва, јављају се гробови са каменим сандучићима за пепео или каменим урнама, махом у оквиру гробница и са богатијим прилозима, као и монументалне, зидом уоквирене надземне гробнице типа area maceria cincta. Најбројнији налази су керамичке посуде, углавном произвођене у локалним радионицама. Епиграфске споменике карактеришу специфични облици, декорација и ономастички материјал. Ови споменици, уз прилоге из гробова, документују посебан вид римске културе који је под јаким утицајем старе, домородачке традиције. Некропола се везује за велико насеље ранга муниципијума, настало вероватно крајем II или почетком III века уз епиграфски и теренски потврђен рудник олова и сребра који се и данас може експлоатисати (Чадиње). Блиске везе са нешто старијим насељем у Коминима огледају се у истим култовима, помињању истих личности, сличним типовима гробова и гробница, па и гробним прилозима, али није извесно да ли су имали статус одвојених муниципијума.