english
Црква Св. Богородице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
VI/XVII/XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 773
Датум уписа у централни регистар
17.02.1988.
Редни број у локалном регистру
232
Датум уписа у локални регистар
01.12.1987.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Одлука СО Владичин Хан од 30.05.1986. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

У клисури Јужне Мораве недалеко од Владичиног Хана, на тешко приступачном гребену, смештена је црква која је свој данашњи облик добила у обнови средином прошлог века. Ипак, у њеном корпусу јасно се разликују: триконхални наос, који би најпре припадао рановизантијском градитељству VI века, припрата, дограђена почетком XVII века, северни параклис, призидан 1837–1843, и трем с краја XIX века. Црква, чије се три конхе непосредно ослањају једна на другу, засведена је полуобличастим сводом. Пространа припрата је паром пиластара подељена на два травеја у подужном правцу и засведена полуобличастим сводовима различите висине темена. Живопис у припрати, програмски сведен на стојеће фигуре, опширан циклус Богородичиног акатиста допуњен сценама Гостољубља Аврамовог и Рођења Богородице, као и илустрацијом химне Поророци су те наговестили, узорно је дело путујућих сликара Грка из друге деценије XVII века. У цркви су сачуване зидне слике настале 1866. Упркос недостатку извора и археолошкој неистражености, претпоставку да је у време турске владавине овде постојао жив манастирски центар оснажују остаци полупећинске спратне градње подно цркве. Донедавно парохијална црква данас функционише као католикон женског манастира.