english
Висибаба, археолошки локалитет - Блашковина
Основни подаци
Место
село Висибаба
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
II - III век
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 28
Датум уписа у централни регистар
27.06.1983.
Редни број у локалном регистру
4
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споемника културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завод за заштиту споменика културе Београд бр.769/3. од 09.09.1968. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

Налази се у источном делу села Висибаба, на тераси изнад старог тога Западне Мораве. Са овог локалитета потичу четири римска надгробна споменика, од којих је један сачуван in situ, као и више анепиграфских делова ципуса, архитравних греда и делом дислоцираних постамената. Издваја се један добро очуван ципус са натписним пољем и рељефним представама Атиса на бочним странама. На основу облика и рељефне декорације надгробни споменици се датују у II–III век, а припадају некрополи античког насеља (можда Municipium Mal...), која је у знатној мери уништена познијим, средњовековним сахрањивањем. Уочени су и остаци основе грађевине чије су стране дуге око 12 m. Покретни археолошки материјал и натписи на споменицима указују да се ради о значајном римском насељу. После рекогносцирања 1970, током 1982. године вршена су мања сондажна истраживања.