english
Висибаба, археолошки локалитети - Весовина и Крчевина
Основни подаци
Место
село Висибаба
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
II - III век
Редни број у централном регистру
АН 29
Датум уписа у централни регистар
27.06.1983.
Редни број у локалном регистру
5
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споемника културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завод за заштиту споменика културе Београд бр. 62/1 од 19.01.1971. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 47/87

Локалитети се налазе у централном делу села, на источној падини старог корита реке Скрапеж. У Весовини, у непосредној близини данашњег гробља, на површини терена откривени су: већи профилисан архитрав, два дела камених полустубаца и велика количина грађевинског материјала. Камени лав, пронађен на истом месту, пренет је у Народни музеј у Ужицу. Сви налази указују на постојање монументалне грађевине која је вероватно имала јавни карактер. Може се претпоставити да је овај део римског насеља служио за становање. У Крчевини су сачувани остаци грађевине већих димензија, чији налази указују на постојање неке архитектонске целине. Оба локалитета припадају целини античког насеља из II–III века. Током седамдесетих и деведесетих година на овим локалитетима вршена су археолошка рекогносцирања и мања сондажна ископавања.